ค่าบริการ

อัตราค่าบริการสำหรับการเช่าตู้ขนาดต่างๆราคาตู้ขนาด 15 ตร.ม (2.5 x 6 x 2.6)

Image

Image
Image

1 เดือน

5,000 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

4,400 บาท/เดือน

88 %

6 เดือน

3,600 บาท/เดือน

72 %

12 เดือน

3,300 บาท/เดือน

66 %

ราคาตู้ขนาด 23 ตร.ม แบบที่ 1 (2.45 x 9.5 x 4)

Image

Image

Image

Image

1 เดือน

6,500 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

5,500 บาท/เดือน

84 %

6 เดือน

5,000 บาท/เดือน

76 %

ราคาตู้ขนาด 23 ตร.ม แบบที่ 2 (2.7 x 8.5 x 4)

Image

Image

Image

Image

1 เดือน

6,500 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

5,500 บาท/เดือน

84 %

6 เดือน

5,000 บาท/เดือน

76 %

ราคาตู้ขนาด 25 ตร.ม (5 x 5 x 3.2)

Image

Image
Image

1 เดือน

6,500 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

5,500 บาท/เดือน

84 %

6 เดือน

5,000 บาท/เดือน

76 %

ราคาตู้ขนาด 29 ตร.ม (3.8 x 7.65 x 4)

Image

Image

Image

Image

1 เดือน

7,500 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

6,400 บาท/เดือน

85 %

6 เดือน

5,800 บาท/เดือน

77 %

ราคาตู้ขนาด 50 ตร.ม (10 x 5 x 3.2)

Image

Image
Image

1 เดือน

11,000 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

9,750 บาท/เดือน

88 %

6 เดือน

9,000 บาท/เดือน

81 %

*ข้อเสนอพิเศษในแต่ละช่วงเวลาสามารถดูได้ในหัวข้อโปรโมชั่น