ค่าบริการ

อัตราค่าบริการสำหรับการเช่าห้องขนาดต่างๆราคาห้องขนาด 21 ตร.ม (2.45 x 8.5 x 4)

Image

Image

Image

Image

1 เดือน

6,000 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

5,100 บาท/เดือน

84 %

6 เดือน

4,650 บาท/เดือน

76 %

ราคาห้องขนาด 23 ตร.ม (2.7 x 8.5 x 4)

Image

Image

Image

Image

1 เดือน

6,500 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

5,500 บาท/เดือน

84 %

6 เดือน

5,000 บาท/เดือน

76 %

ราคาห้องขนาด 25 ตร.ม (5 x 5 x 3.2)

Image

Image
Image

1 เดือน

6,800 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

5,750 บาท/เดือน

82 %

6 เดือน

5,250 บาท/เดือน

76 %

ราคาห้องขนาด 29 ตร.ม (3.8 x 7.65 x 4)

Image

Image

Image

Image

1 เดือน

7,500 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

6,400 บาท/เดือน

83 %

6 เดือน

5,800 บาท/เดือน

77 %

ราคาห้องขนาด 50 ตร.ม (10 x 5 x 3.2)

Image

Image
Image

1 เดือน

12,300 บาท/เดือน

100 %

3 เดือน

10,500 บาท/เดือน

83 %

6 เดือน

9,600 บาท/เดือน

78 %

*ข้อเสนอพิเศษในแต่ละช่วงเวลาสามารถดูได้ในหัวข้อโปรโมชั่น